Skip to main content

W dzisiejszych czasach istotne jest, aby używać odpowiednich terminów i zwracać uwagę na język, jakim się posługujemy. Jednym z często używanych, a jednocześnie błędnych określeń jest słowo głuchoniemy. W naszym wpisie wyjaśnimy, dlaczego używanie tego terminu jest nieprawidłowe i jak powinniśmy właściwie mówić o osobach z niepełnosprawnością słuchu.

Osoba głuchoniema/głucha – jak lepiej mówić?

Niektórzy Polacy uważają, że określenie osoby z ubytkiem słuchu mianem głuchej, jest pejoratywne i zamiast tego używają przestarzałego sformułowania: osoba głuchoniema. Tymczasem jest zupełnie na odwrót.

Termin głuchoniemi był powszechnie używany od XVI do początków XX wieku. Stosowano go także w literaturze oraz w nazwach ośrodków dla dzieci głuchych. Dziś nazwa ta uważana jest za nieprawidłową, a nawet obraźliwą. Warto więc używać terminu: głusi, gdy mówimy o osobach z ubytkiem słuchu, lub Głusi, gdy mamy na myśli społeczność.

Dlaczego termin głuchoniemy jest błędny?

Używanie terminu głuchoniemy jest błędne z kilku powodów. Po pierwsze, większość osób głuchych nie jest „niema”. Mogą one komunikować się za pomocą języka migowego, pisma czy mowy, nawet jeśli ich wymowa różni się od osób słyszących.  Niektórzy z nich korzystają z pomocy urządzeń wspomagających słuch, takich jak aparaty słuchowe.  Przy komunikacji pomaga także tłumacz języka migowego.

Po drugie, termin ten ma negatywne konotacje, sugerując, że osoby niesłyszące są jednocześnie pozbawione głosu i możliwości komunikacji, co jest nieprawdą. Używanie odpowiednich terminów ma bezpośredni wpływ na postrzeganie osób głuchych przez społeczeństwo.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach istotne jest, aby używać odpowiednich terminów i zwracać uwagę na język, jakim się posługujemy. Jednym z często używanych, a jednocześnie błędnych określeń jest termin: osoby głuchonieme. Mówienie w ten sposób jest nieprawidłowe, ponieważ większość osób głuchych nie jest „niema” i może komunikować się za pomocą różnych środków. Termin ten ma również negatywne konotacje, sugerując brak możliwości komunikacji. Zamiast tego, zaleca się stosowanie określeń takich jak „osoba głucha”, które są bardziej precyzyjne i szanujące. Używanie odpowiednich terminów ma bezpośredni wpływ na postrzeganie osób głuchych przez społeczeństwo.